Általános üzleti feltételek

Általános szerződési feltételek

A Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai:

Cégnév: CRYPTO s.r.o.

Utca és házszám: Horné Saliby 1022

Település és postai irányítószám: Horné Saliby 92503

Cégjegyzékszám: 51 422 981

Adószám: 2120689659

Nem vagyunk ÁFA fizetők

e-mail: info@cryptoclub.hu

tel: +421915376588

Banki kapcsolat:

IBAN: SK7709000000005141673543

SWIFT: GIBASKBX

 

1.) Bevezető rendelkezések

a) A jelen kereskedelmi és reklamációs feltételek (a továbbiakban, mint: „feltételek“) a www.cryptoclub.hu internetes lokalitás (a továbbiakban, mint: „portál“) által nyújtott szolgáltatásokra vonatkoznak (definiálva a 2c pontban), melyet a szolgáltató üzemeltet (definiálva a 2c pontban).
b) Ezen feltételek megállapítják és meghatározzák a nyújtott szolgáltatások üzemeltetőjének és a felhasználójának jogait és kötelességeit (definiálva a 2a pontban). A felhasználó, a portálra (www.cryptoclub.hu ) történő regisztrációjával kifejezi egyetértését a jelen feltételekkel. A szolgáltatások megrendelése esetén szintén feltüntetésre kerül, hogy azok további használata a szolgáltatások tartalmával való kimondott egyetértést jelent.

2.) Definíciók

a) A felhasználó olyan természetes személy, aki legkésőbb a portálra történő regisztráció napján betöltötte 18. életévét (a továbbiakban, mint: „felhasználó“). A felhasználó részére a portálon egy saját, felhasználói számla jön létre (definiálva a 2d pontban).

b) A szolgáltató neve és adatai: CRYPTO, s.r.o., székhelye: Horné Saliby 1022, Horné Saliby 925 03, Szlovák Köztársaság, Cégjegyzékszám (IČO): 51 422 981 (a továbbiakban, mint: „szolgáltató“). A szolgáltató nem ÁFA fizető.

c) A szolgáltatás alatt a csoportban létrejövő tagság felajánlása értendő. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a csoportban levő tagság és az ott nyújtott összes információ csupán informatív jelleggel rendelkezik. A szolgáltató figyelmezteti a felhasználót, hogy nem nyújt garanciát a szolgáltatásokra és szignálokra. A szolgáltató nem garantálja a nyilvánosságra hozott jelzések és információk valósságát. Az információk számítógépes adatok és statisztikák, illetve harmadik személyek vagy szervezetek saját analíziseinek algoritmusos feldolgozása alapján kerülnek a szolgáltatóhoz. A szolgáltatások a felhasználó részére elektornikus formában kerülnek kézbesítjésre – Telegram alkalmazás által.

Az üzemeltető figyelmeztet arra, hogy nem pénzügyi tanácsadó, és az üzemeltető nem nyújt pénzügyi tanácsadást.

d) A felhasználói számla a portál azon része, ahol a felhasználóval kapcsolatos összes információt örizzük. Ezeket az információkat a felhasználó adja meg. A számlával kapcsolatos technikai és rendszerinformációkat a szolgáltató kezeli. A felhasználói számla bejelentkezési adatokkal védett (név, jelszó). A felhasználó és a portál közti elektronikus kommunikáció érvényes biztonsági SSL bizonyítvánnyal védett. A felhasználói számla kizárólag a felhasználó részére szolgál és nem átruházható. A felhasználó a regisztárciónál, illetve az adatok frissítésénél kötelezi magát, hogy teljes és helyes információkat ad meg. A felhasználó kötelezi magát, hogy a szolgáltatótól megszerzett információkat nem terjeszti tovább és semmilyen módon nem károsítja meg a rendszert. Bármely változás esetén a felhasználó köteles a számlán jelenlevő adatok frissítésére. A szolgáltató nem köteles a számlán levő adatok ellenőrzésére. A szolgáltatói számla meghatározatlan időre jön létre. A felhasználói számla megszüntetése a felhasználó oldaláról kiinduló felhívás alapján történik, melyet a felhasználó írásban, vagy e-mailes formában kézbesít a szolgáltató címére. Amennyiben a megadott adatok helyességével kapcsolatban gyanú merül fel, vagy a felhasználó megszegi a jelen feltételekben meghatározott kötelességeit, a szolgáltatónak jogában áll a felhasználói számlát blokkolni, vagy megszüntetni. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a portál szoftveres karbantartásából kifolyólag számlája ideiglenesen hozzáférhetetlenné válhat.

A hitelkártyás fizetésnél nem kell aggódnia, hogy visszaélés történne. Megbízható és ellenőrzött fizetési kaput használunk, amely a hitelkártyák által támogatott biztonságos  3-D protokollt használ és támogatják a különböző kártya asszociációk . Minden belső információ (jelszó, név, művelet) titkosítva van. A felgyorsítás érdekében az általános információkat nem titkosítja (az egyes árukra vonatkozó információkat).

 

 

3.) A szolgáltatások megrendelése és nyújtása

a) A szolgáltatások terjedelme és árai a www.CryptoClub.hu portálon találhatók és a szolgáltatónak jogában áll azok előzetes figyelmeztetés nélküli megváltoztatása. A szolgátatások terjedelme és árai kizárólag a portálon való megjelenés időtartamáig érvényesek.
b) A szolgáltatások nyújtása a felhasználó megrendelése alapján történik. A megrendelés egyenesen a portálra, vagy e-mail által a szolgáltató címére küldendő. Az adóigazgatási azonosításra alkalmas bizonylat (számla) a felhasználó részére a felhasználói számlán hozzáférhető (a „Kifizetéseim“ szekcióban) vagy elküldjük a megadott e-mail címre.
c) A szolgáltató jogosult olyan felhasználó megrendelését elutasítani, aki a múltban megszegte az általános üzleti feltételeket.
d) A szolgáltatások nyújtása a felhasználó érvényes megrendelésétől számított 3 munkanapon belül történik. A megvásárolt szolgáltatások meghatározott időtartamig érvényesek. A kliens által megvásárolt szolgáltatás mindig a leszállítási dátummal kezdődik, a szolgátatás szolgáltató általi indításával, melyeknek előre meghatározott érvényessége: 30 nap, 90 nap, vagy 365 nap. A „bronz tagság“ szolgáltatás 30 napig, az „ezüst tagság“ 90 napig és az „arany tagság“ 365 napig érvényes.

e) A felhasználó nem jogosult az esetleges kártéritésre a következő okokból:

– a szolgáltatás meghibásodása, nem elérhetése vagy gyenge elérhetősége,

– a szolgáltatás használatának bármely más következményéből

f) saját felelősségére használja fel a szolgáltató termékeit és szolgáltatásait, és viseli a termékek és szolgáltatások (főként az internetkapcsolat) eléréséhez szükséges eszközök használatának költségeit

g) A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyeket a Szolgáltató termékeinek és szolgáltatásainak a Felhasználó általi helytelen használata okoz.

h) A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan hibákért, amelyek harmadik felek beavatkozásából vagy olyan körülményekből erednek, amelyek kizárják a szolgáltató felelősségét (törvények, állami szabályozások); a harmadik fél berendezésének meghibásodásából eredő okok, amelyek miatt a felhasználó nem képes kapcsolódni a készülékkel; vagy egy olyan termék, szolgáltatás vagy más, a termék és szolgáltatás nyújtásából eredő, és nem a szolgáltató által okozott egyéb okból

i) A termékek és szolgáltatások nyújtójának felelőssége a termékek és szolgáltatások nyújtásának korlátozása esetén a szolgáltató részéről korlátozott a termékek és szolgáltatások helyreállítása. Ez a kötelezettség nem vonatkozik a termékek és szolgáltatások teljes körű beszüntetése esetén. A felhasználónak nem áll jogábában kártérítést követelni akár valamiféle meghibásodásból, vagy a veszteségből, beleértve az elvesztett nyereséget is.

4.) Fizetési módok

A. Bankszámlára való fizetés – Ha ezt az opciót választja, akkor kap tőlünk egy előlegszámlát, amely minden fizetési részletet tartalmazni fog

B. BitPay – digitális fizetőeszközzel való fizetési mód. A kriptopénztárcánkra való sikeres jóváírás után a termék kiküldésre kerül.

C. GoPay – fizetési mód, amely jelenleg a GoPay vállalat által támogatott, nem készpénzbeli kriptovalutával, hitelkártyával, valamint egyéb fizetési módok, amelyek támogatva vannak a GoPay portál szerződésjogi szabályainak értelmében. Pontosan a „ A GoPay fizetési kapu felhasználási feltételei – 2017/01/03 tól hatályos” szerint. Ezért a Társaság jóváhagyja és elfogadja a GOPAY s.r.o. fizetési feltételeit és árait , melynek székhelye Planá 67, 370 01 České Budejovice, részleg C, betét 11030. A vállalat tehát a GoPay fizetési kapu feltételi szerint jár el, amelyek a GoPay s.r.o. vállalat weboldalán találhatók meg. https://help.gopay.com/cs/tema/podminky-a-ceny/aktualni-podminky/podminky-pouzivani-gopay-uctu-ucinnost-od-1-3-2017 a https://help.gopay.com/cs/tema/podminky-a-ceny/aktualni-podminky/podminky-pouzivani-platebni-brany-gopay-ucinnost-od-1-3-2017 účinné odo dňa 01.03.2017.

5.) A szolgáltató felelősségének korlátozása

a) A szolgáltató kötelezi magát a felhasználói számlán szereplő adatok védelmére a 428/2002 t. sz., Személyi adatok védelméről szóló törvény alapján.
b) A szolgáltató a felhasználói számlán szereplő adatokat a felhasználó előzetes engedélye nélkül nem adja át harmadik személyeknek.
c) A szolgáltatások a Szlovák Köztársaság területén kívüli használata a felhasználó saját felelősségére történik.
d) A szolgátató nem visel felelősséget pénzügyi vagy egyéb károk esetén, melyek az információk felhasználása vagy közvetítése közben/ által keletkeztek. A szolgáltató nem garantálja a nyújtott információk helyességét, sem azok teljességét.
e) A szolgáltató nem felelős a portálon megjelenő nyilvános hozzászólások, megjelenítések tartalmáért és jogosult a jó erkölccsel vagy a Szlovák Köztársaság érvényes jogrendszerével, vagy az afelett álló jogszabályokkal ellentétes tartalmak eltávolítására. Nyilvános tartalmak alatt olyan szöveges vagy grafikus tartalom értendő, amelyet nem a szolgáltató hozott nyilvánosságra.
f) A szolgáltató nem felelős azon oldalak tartalmáért, melyekre a portálról utalás irányul, vagy amennyiben a portálon ilyen oldal címe jelenik meg.

6.) A felhasználó jogai és kötelességei

a) A felhasználó beleegyezik az adatai feldolgozásába a szolgáltató által.
b) A megrendelt szolgáltatások kizárólag azon felhasználó számára nyújtandók, aki megrendelte azokat. A felhasználó kötelezi magát, hogy a megrendelt szolgáltatásokból származó információkat nem adja át harmadik személyeknek.

7.) Reklamációk

a) Az esetleges reklamációkat a szolgáltató individuális megegyezés alapján elégíti ki az ügyfelek megelégedése céljából, az érvényes jogi feltételek és a jelen üzleti feltételek szerint.
b) A szolgáltató köteles a reklamáció kézbesítését követő 30 napon belüli válaszadásra.

8.) A fogyasztó  szerződéstől való elállási joga

a) Abban az esetben, ha a felhasználó egyben fogyasztó, tudomásul veszi, hogy a szolgáltató termékeihez és szolgáltatásaihoz való távoli hozzáférés a fizikai adathordozóktól eltérő elektronikus tartalmat biztosít. Ebben az esetben a termék és a szolgáltatás használatának megkezdését követően nem jogosult arra, hogy a szerződéstől elálljon § 7 bek. 6 törvény sz. 102/2014 Z.z. a a fogyasztóvédelemről az áruk értékesítésében vagy a távértékesítési szerződés vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződés alapján történő nyújtásáról, valamint egyes törvények módosításáról

b) Ha a fogyasztó úgy dönt, hogy igénybe veszi a terméket vagy a szolgáltatást, a fogyasztó kijelenti, hogy a fogyasztó kifejezett beleegyezésével megkezdti a rendelkezését, kijelenteti, hogy megfelelő utasítást kapott, és ezáltal tudomásul veszi, hogy ezzel a hozzájárulással elveszíti a szerződéstől való visszavonási jogát.

9.) Kommunikáció

a) A szolgáltató és a felhasználó közti kommunikáció kizárólag elektronikus, vagy írásos formában zajlik.
b) A szolgáltató nem köteles a kezdeményezéseket telefonon keresztül intézni.
c) A szolgáltató kizárólagos e-mail címe: info@cryptoclub.hu.

10.) Záró rendelkezések

a) A jelen üzleti és reklamációs feltételek 2018. 4. 1-től érvényesek.
b) A feltételeket a szolgáltató előzetes figyelmeztetés nélkül módosíthatja.